Lutz-Jesco и Technopool – дългогодишни партньори в приложението на проточната електролиза за екстракция на хлор от сол, разтворена във водата, като дезинфектант в плувните басейни. Комбинирали са отличните свойства на солта чрез процеса SALT WATER LIGHT (сол-вода-светлина) за производство на хлор чрез солна електролиза, който е награден с награда за опазване на околната среда в Германия през 2005-та година. Електролизата се прилага при плувни басейни и така се избягва нуждата от складиране и преместване на хлоросъдържащи дезинфектанти.

За частни приложения

  • TECHNOMAT PS
  • TECHNOLINE SC
  • EASYSALT

За обществени плувни басейни

  • TECHNOSTAR