В продуктовата гама на DP-Pumps са включени потопени помпи (наричани също ‘бибо помпи’) за прехвърляне на дренажни и отпадъчни води. При изработването им се използва основно чугун и неръждаема стомана, като за по-леките преносими модели се използват и неметални материали. Помпите предназначени за полустационарен монтаж могат да бъдат доставени с необходимите елементи за монтажа (пета / основа, свързващ фланец, упшлътнения, държачи на водачите, при желание възвратна клапа). Самите водачи не се доставят, тъй като за такива обикновено се ползват метални тръби с дължина, съобразена с мястото на монтаж.

За управление по ниво моделите могат да бъдат:

  • Доставени окомплектовани с поплавков нивомер
  • Доставени с вградена интелигентна система за следене на нивото
  • Без вградено управление. Най-често това са индустриалните изпълнения на помпите, където за следене на нивото се използват външни устройства.

Серии:

1 DRV

Помпи за отпадъчни води с работно колело тип ‘Vortex’ (Вортекс)

2 DRS

Помпи за канални води с режещ нож

3 DRSK

Помпи за канални води с ‘незапушващо се’ работно колело винтов тип

4 DVV

Помпи за отпадъчни води с отворено работно колело

 

Работен обхват:

 DRV  DRS  DRSK  DVV
 Напор m  до 28  до 50  до 15  до 26
 Дебит m³/h  до 43  до 27  до 180  до 130
 Максимална работна температура на флуида °С  55  55  55  50
 Присъединяване DN  40-150  32-50  80-300  G1 1/4”-DN 100