“Една инсталация е добра колкото най-слабата си част.”

Поради тази причина не само помпите на DP-Pumps са изработени от висококачествени материали и с максимална грижа, но и всички аксесоари, комплекти и допълнителни опции към тях. Добрият монтаж на тези части също е от голямо значение.

Упътвания за монтаж и експлоатация (на английски език):

Номер Описание Тип Статут
BE00000206 Подменяне на челно уплътнение тип “cartridge” (кертридж) DP-Pumps
BE00000295 Комплект скоби за хоризонтален монтаж на вертикалните помпи DP-Pumps
BE00000297 Корпус на аксиален лагер DP-Pumps
BE00000402 Смяна начелно уплътнение тип “EA” за DPV 2-4-6-85 DP-Pumps
BE00000403 Смяна начелно уплътнение тип “cartridge” за DPV 2-4-6-85 DP-Pumps
BE00000420 Корпус на аксиален лагер за DPV 2-4-6-85 DP-Pumps