ANDRITZ Atro

hy-andritz-atro-gmbh-company-building

ANDRITZ Atro – Шнекови помпи архимедов винт и хидродинамични винтови турбини

ANDRITZ Atro GmbH (предишно име Ritz-Atro GmbH) със седалище в Нюрнберг, Германия разработва и доставя вече над 40 години за клиенти от цял свят индивидуално проектирани винтови помпи за вода, отпадъчни вода, утайки и други течности, съдържащи твърди частици. С цел икономично оползотворяване на естествения енергиен потенциал (от 1kW до 500kW) на реки с напор до 10 m, АНДРИТЦ Атро разработват хидродинамичните шнекови турбини.

Двете продуктови линии са:

hy-screw-pump-left ANDRITZ Atro шнекови помпи (архимедов винт) 

Шнековите помпи (архимедов винт) днес са оптималното решение за довеждане до фиксирана височина на големи количества чиста или отпадъчна вода до фиксирани височини. Те се характеризират с висока функционална безопасност, надеждност  и дълъг експлоатационен живот. Гарантирана оптимална ефективност във всяка работна точка (дори и при частично натоварване). Благодарение на отворената конструкция с големи проходи, шнекът се справя лесно с флуиди, съдържащи твърди тела, без опасност от блокиране. Бавните скорости предотвратяват преждевременното износване и са подходящи за транспорт на чувствителни флуиди. Дори при постоянна скорост на въртене, шнековите помпи се адаптират автоматично към входящия дебит, гарантирайки гладко и равномерно натоварване без нуждата от контролни средства.

hy-hydro-screw-atro-middle ANDRITZ Atro хидродинамични турбини

С помощта на хидродинамичните винтови турбини, дори малки количества течаща вода могат да служат като ценен, възобновяем източник на енергия. Малките хидродинамични инсталации имат голям потенциал за черпене на енергия от естествено течащи води. Друг положителен аспект е обогатяването на водата с кислород, което подобрява качеството на водата надолу по течението. Винтът и улея могат да бъдат вградени лесно към естествената обстановка, а самата технология е без вреда за рибата.

Хидродинамичните шнекови турбини достигат ефективност до 92%. Промяната на водните нива и дебитите преди и след шнековете оказват минимално влияние на ефективността и не засягат функцията и работата. При работа с хидродинамични винтове може да се избегне употребата на фини решетки, необходими при малките турбинни инсталации за предпазване от плаващи предмети и риба. Достатъчен е монтажа на груба решетка, като предмети и риба могат да преминават през шнека без затруднения или увреждания.