Малък, компактен и завършен. Новата система за пропорционално дозиране MAGDOMAT

Дозиращите помпи се използват в редица приложения, които работят с водоподобни флуиди. Пропорционалното дозиране чрез контактен водномер, е една успешна форма за контрол в дозаторния процес. Най-често подобни системи се използват при дозиране на всякакви химикали във вода,  в отрасли като селското стопанство, животновъдството, за частни приложения, за битово и питейна вода като например частни кладенци, хотели, промишлени сгради или на кораби.

Система MAGDOMAT осигурява по-висока компактност спрямо предшественика си. Към новата система вече е предвиден инжектор монтиран на изхода на водомера, заедно с новото поколение дозаторна помпа тип MAGDOS LD. Импулсният водомер осигурява широка гама от импулси за протекло количество вода, 1…10 l/pulse в зависимост от типоразмера на системата. Широкият диапазон на входните импулси в дозаторната помпа от своя страна позволява много точна настройка на търсената доза. Системата се монтира директно на тръбопровода, като диаметъра на тръбата трябва да е между DN20 и DN50.

Системата MAGDOMAT може да работи в следните условия:

  • Капацитет на обработваната вода до 20 m3/h
  • Капацитет на дозаторната помпа до 15 l/h
  • Максимално налягане в системата 16 bar
  • Волтаж 230V / AC 50/60 Hz

Comments are closed.