Да осигуриш храна на четвърт милиард души

ANDRITZ SEPARATIONЕпизод 6 – Как се изхранва нация от 252 000 000 души.

Торовете са ключов елемент за осигуряването на надеждни хранителни източници за над четвърт милиард души в Индонезия.

Затова, когато държавно торово предприятие се обърна към нас с план националното производство на торове да бъде самодостатъчно, ние отговорихме.

Обременени от остаряла технология и борещи се да отговорят на нуждите на голямо и растящо население, нашите клиенти поискаха най-добрата технология

Какво е Вашето предизвикателство към сепарацията?

Попитайте Вашия специалист по сепарация.

Източник:

http://www.andritz.com/separation

Comments are closed.