ANDRITZ Separation за най-трудните ПСОВ

ANDRITZ SEPARATION – Епизод 5 – Как можеш да се справиш с най-сериозното световно предизвикателство  за отпадъчни води.

Един бързо урбанизиращ се свят изисква екстремни възможности за преработка на отпадъчните води. В Сингапур това означава възможност за обработка на 2,4 милиона кубически метра отпадъчна вода на ден.

Решението на ANDRITZ Separation? Най-голямата инсталация за изсушаване на утайки в света. Изградена с пет линии, използващи барабанните изсушители на ANDRITZ Separation, инсталацията вече е термално самостоятелна и с възможност за изпаряване на до 55 тона вода за час.

Какво е Вашето предизвикателство към сепарацията?

Попитайте Вашия специалист по сепарация.

Източник:

http://www.andritz.com/separation

Comments are closed.