Малък, компактен и завършен. Новата система за пропорционално дозиране MAGDOMAT

Дозиращите помпи се използват в редица приложения, които работят с водоподобни флуиди. Пропорционалното дозиране чрез контактен водномер, е една успешна форма за контрол в дозаторния процес. Най-често подобни системи се използват при дозиране на всякакви химикали във вода,  в отрасли като селското стопанство, животновъдството, за частни приложения, за битово и питейна вода като например частни кладенци, хотели, промишлени сгради или на кораби.
още…

BIM файлове и 3D чертежи от фирма DP-Pumps

Вече може да намерете BIM файлове (DWG файлове) и триизмерни чертежи на хидрофорните системи на фирма DP-Pumps на сайта MEPcontent.eu.
още…

Нов разходомер в серията HDO

Фирма Lutz Pumpen представи новия разходомер от серията HDO 080 с възможнсот за подаване на импулсен изход.
още…

Хоризонтална контейнерна помпа B200

Най-често използваните резервоари за транспортиране и съхранение на химикали в отрасъла са контейнерите.
още…

Безопасна мобилна аварийна хлораторна станция SAFETYCHLORMIX

Естествено и лесно дозиране на хипохлоритен разтвор за дезинфекция на питейна вода.
още…

Системи за производство на натриев хипохлорит MINICHLORGEN

Системите MINICHLORGEN произвеждат <1% разтвор от натриев хипохлорит при поискване, генериран чрез електролиза на солен разтвор.
още…

Станцията за вземане на проби от водата EASYPRO

EASYPRO е станцията за взимане на проби, която дава възможност за уеднаквяване на стандартите и непрекъснато измерване на обработената вода в обществени плувни басейни и индустриални производства и заводи.
още…

Евротех ЕООД на LIGNA Hannover

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Миналата седмица се проведе международния търговски панаир LIGNA Hannover, едно от най-големите в областа на лесовъдство, дървообработване и производство на мебели. Изложението се провежда на всеки две години в град Хановер – Германия, като на него вземат участие всички водещи фирми в областа на обработка на дърво и спомагателни процеси към него.

още…

ANDRITZ Separation за най-трудните ПСОВ

ANDRITZ SEPARATION – Епизод 5 – Как можеш да се справиш с най-сериозното световно предизвикателство  за отпадъчни води.

Един бързо урбанизиращ се свят изисква екстремни възможности за преработка на отпадъчните води. В Сингапур това означава възможност за обработка на 2,4 милиона кубически метра отпадъчна вода на ден.

Решението на ANDRITZ Separation? Най-голямата инсталация за изсушаване на утайки в света. Изградена с пет линии, използващи барабанните изсушители на ANDRITZ Separation, инсталацията вече е термално самостоятелна и с възможност за изпаряване на до 55 тона вода за час.

Какво е Вашето предизвикателство към сепарацията?

Попитайте Вашия специалист по сепарация.

Източник:

http://www.andritz.com/separation

Отговори на предизвикателството

ANDRITZ SEPARATIONЕпизод 4 – Как можеш да се справиш с 2 милиона предизвикателства на ден.

В Амбарли, Турция, повече от два милиона хора зависят от капацитета на една единствена пречиствателна станция за отпадъчни води. С влизането в сила на по-строги нови екологични разпоредби обаче, поддръжката на остарялата градска инсталация станала невъзможна.

Нашето решение? Нова инсталация за изсушаване на утайки, превръщаща биогаз в електричество, която отговаря на новите строги стандарти. Напълно автоматизирана и високоефективна, инсталацията е вече способна да обработва 400 000 кубически метра утайка на ден.

Какво е Вашето предизвикателство към сепарацията?
Попитайте Вашия специалист по сепарация.