ЕВРОТЕХ ЕООД

1111 СОФИЯ ул. Манастирска 54A

GSM: +359 (894) 728114

Тел: +359 (2) 973 36 60 , +359 (2) 971 32 73

Факс: +359 (2) 971 22 88

e-mail: office@evrotech.bg , office@evrotech.com


Работно време:

понеделник – четвъртък от 08:00 до 17:00

петък от 08:00 до 15:00


Нашият екип

Карамфилка Бакалова

Управител

k_bakalova@evrotech.com

Светлана Кулишева

Счетоводител/Доставки

sv_kulisheva@evrotech.com

Диана Костова

Инженер-Продажби

d_kostova@evrotech.com

Александър Еленков

Специалист-Продажби

a_elenkov@evrotech.com

Борис Малинов

Специалист-Продажби

b_malinov@evrotech.com