Контакти

ЕВРОТЕХ ЕООД

1111 СОФИЯ

ул. Манастирска 54A.

GSM: +359 (894) 728114

Тел: +359 (2) 973 36 60, +359 (2) 971 32 73

Факс: +359 (2) 971 22 88

e-mail: office@evrotech.bg, office@evrotech.com

Контакти

Карамфилка Бакалова (Томова) – Управител

e-mail: k_bakalova@evrotech.com

Светлана Кулишева – Счетоводител/Доставки

e-mail: sv_kulisheva@evrotech.com

Диана Костова – инженер-продажби
e-mail: d_kostova@evrotech.com

Александър Еленков – специалист-продажби
e-mail: a_elenkov@evrotech.com

Борис Малинов – специалист-продажби
e-mail: b_malinov@evrotech.com

Използвайте нашите въпросници за конкретни запитвания:

Въпросник за вентили

Въпросник за помпи

Въпросник за дозиращи помпи