Транспортиране с дренажни помпи

Транспортиране с дренажни помпи

При неутрализацията на води могат да се ползват и дозиращи помпи